da

Microsoft Analytics Platform System

Når du har store datamængder og ikke vil vente


Mange større virksomheder har enorme mængder af data, der skal adresseres samtidig med at mængden af ustruktureret data fra f.eks. sociale medier og sensorer fortsat er stigende.

I disse scenarier kan traditionelle data warehouses ofte være en begrænsning. Den mest optimale løsning er derfor at kombinere SQL Server Parallel Data Warehouse (PDW) og HDInsight.

Hvad er Microsoft Analytics Platform System

Microsofts Analytics Platform System (APS) også kendt som Parallel Data Warehouse (PDW) ligner på mange områder SQL Serveren, men systemet adskiller sig i og med det er designet til at kunne behandle større mængder data simultant. Systemet kan skalere jeres dataoplagring fra få terabytes til seks petabytes på få sekunder alt sammen mens dataanalysen fortsat er hurtig. Hardware og software er designet sammen for at sikre maximal effektivitet og ydeevne. Ifølge Microsoft er Analytics Platform Systemet 50 gange hurtigere end et traditionelt data warehouse og behandler derfor forespørgsler der normalt ville tage flere timer på få minutter. 

Effektivisering af beslutningsprocessen. 

Med Analytics Platform Systemet (APS) vil analyser af flere petabytes data føles som analyser af få gigabytes. Denne back-end gør det muligt for brugerne at arbejde med større mængder af data gennem TARGIT Decision Suite uden at ydeevnen forringes. Brugeren kan aktivere alarmer, der advarer om, hvornår det er nødvendigt at tage handling. For TARGIT er målet at effektivisere din virksomheds beslutningsprocesser. 

Lær mere om TARGIT Decision Suite

Læs mere om Microsoft Analytics Platform System