da
Uddannelse

Business intelligence til

Uddannelsesinstitioner

Alloker ressourserne rigtigt

Med TARGIT kan du få overblik over hvordan I opfylder jeres målsætninger. Du får det nødvendige indblik til bedre at kunne fordele ressourcerne - nu, og når økonomien er under pres.

Overblik og mindre administrativ byrde

Med TARGIT Decision Suite kan du nemt og hurtigt få overblikket over tilstanden af din virksomhed – Alt fra information om de studerenes karakter, dumpeprocent, frafald, fuldførelsesprocent, STÅ tal, til hvordan dine medarbejdere præsterer; undervisningstimer, publikationer, projekter mv. Du har ligeledes mulighed for at overvåge sygefravær og sikre en effektiv tidsstyring.
Surface Pro

Gå på opdagelse
i din data

Du kan gå på opdagelse i din data og se den detaljeringsgrad du ønsker. Du kan hurtigt og nemt lave sammenligninger og den dynamiske tid sikre, at analyser kun viser dig den periode du er interesseret i.

Årsagssammenhænge bliver tydelige, og du får en indsigt, der hjælper dig med at fordele ressourcer, så du kan højne kvaliteten og minimere risikoen for stres

Læs mere om TARGIT Decision Suite

Økonomisk gennemsigtighed

Tydelig og lettilgængelig sammenhæng mellem aktivitet og økonomien som følger


CBS

”TARGIT er ekstremt hurtig at arbejde med, og giver os betydeligt mere indsigt, end vi havde tidligere”

Camilla Schreiner Andersen, Manager for BI & Development, CBS

Klar til prøve?

En af måderne TARGIT kommer ud til brugerne i offentlige institutioner er igennem portalløsninger og net klienter. Du kan her få et indblik i hvordan andre bruger TARGIT.
Kommune
central

Tilføj nemt de data du har brug for

Arbejd med de centrale data og dine egne lokale data, uden involvering af IT afdelingen alt i mens der er styr på sikkerheden.Det bliver simpelt at tilføje APV, lederevalueringer samt medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Den samlede platform giver dig også mulighed for at benchmarke mod andre kommuner blandt andet via FLIS data.
Jeppe

Kontakt Jeppe Vestergaard for en dialog
omkring hvad TARGIT kan hjælpe jer med