da
Stat

Business intelligence til

statsinstitutioner

Indsigt til at skabe forandringer

TARGIT Decision Suite giver statsinstiutationer indblik i data og større fleksibilitet til at skabe forbedringer i de offentlige

administrative processer.

Overtag styringen

Et godt afsæt for en Business Intelligence løsning er fokus på økonomien. God økonomistyring i
statsinstitutioner handler ikke kun om at følge udviklingen i indtægter og udgifter, men også om at
opnå overblik over, hvad pengene anvendes på, og at i når de målsætninger der er stillet.
Surface Pro

Spar tid og ressourcer og træf kvalificerede beslutninger

Med TARGIT Decision Suite automatiseres en række af jeres manuelle processer. Det giver en forenkling af de daglige arbejdsgange i forhold til økonomistyringen og andre områder af organisationen hvor i opsamler data.

Klar til prøve?

En af måderne TARGIT kommer ud til brugerne i offentlige institutioner er igennem portalløsninger og net klienter. Du kan her få et indblik i hvordan andre bruger TARGIT.
public

Data Governance

Data Governance er et begreb der dækker over to ting som har stor betydning for værdien af jeres BI løsning.

Den ene ting er sikkerhedsmodellering – det vil sige muligheden for at tilsikre at følsomme oplysninger ikke ender i de forkerte hænder.

Derudover handler det om brugerstyring og den effektivitet det medfører, når man sikrer at de forskellige brugere, kun får de oplysninger de har brug for.
Data Governance

Styrelsen for IT og læring

TARGIT har leveret en løsning, som giver adgang til data om elevfravær, skolens karakterer, social trivsel, uddannelsesstatus, andel af fag dækket af linjefagslærer osv. 

 Formålet er at give skolebestyrelser, forældre, elever, lærere, skoleledere og politikere et bedre og mere nuanceret grundlag for at udvikle skolerne og vælge skole til deres børn

Èn brugervenlig platform for alle

Uanset afdeling, niveau i organisationen og IT færdigheder. TARGIT er for alle. Når datagrundlaget er på plads, er der mulighed for at dække hele jeres organisations analysebehov. Dashboards der giver overordnet overblik, dybdegående analyser eller skeduleret rapportering. I får et fælles beslutningsgrundlag og kan videndele på tværs af organisationen.

Læs mere om produktet her

central

Kontakt os for en dialog omkring hvad TARGIT kan hjælpe jer med