da
Stat

del din data via

Offentlige portaler

Skab gennemsigtighed i data for alle interessenter

Øget gennemsigtighed via åben data

I dag forventer folk at kunne få adgang til information og tjenester elektronisk, når og hvor de vil.
Dette gør sig også dette også for data genereret i de offentlige institutioner.
Vi mener, at vi er kommet til et punkt, hvor folk forventer at have adgang til data om den kommune, de er en del af eller den regeringen der sidder i spidsen for de politiske beslutninger.
dashboards

Synlighed

Synliggørelse af den indsats der udføres i både stat og kommune
rapportering

Bedre service

Bedre service til borgerne - Information er ikke gemt væk i uoverskuelige lange rapporter som ingen læser

data Discovery

Tidsbesparende

Politikere, borgere og presse kan henvises til analyser i stedet for at der skal udfærdiges den ene ad hoc rapport efter den anden

Eksempler på TARGIT portal løsninger

Klik på pilene for at bevæge dig frem og tilbage mellem eksemplerne

Styrelsen for IT og Læring

Portalen blev lanceret i starten af 2016 og havde de første dage over 100.000 besøgende. Den er en del af ministeriets åbenhedsinitiativet som skal give elever, forældre, lærere, forvaltning og skoleledere adgang til data om de enkelte grundskoler og dermed et godt grundlag for en dialog om skolernes udvikling. 

I øjeblikket dækker løsningen områderne - Karakterer, trivsel, Fravær, Kompetencedækning og socioøkonomisk reference og planen er at der over det kommende år løbende vil ske en udbygning

Prøv løsningen her

Læs mere om løsningen her

Viborg Kommune

Løsning via kommunens hjemmeside, hvor kommunens borgere og andre interesserede på en nem og overskuelig måde kan undersøge en masse forskellige information. Man kan dykke ned i de enkelte fagområder og tjekke op på udviklingen i serviceniveau, sammenligne forskellige institutioner osv. Fra de enkelte nøgletalsanalyser kan man i mange tilfælde linke videre til en tilsvarende analyse med landets øvrige kommuner. Til dette formål anvendes FLIS nøgletal.

 

Løsningen åbner også op for at borgere kan undersøge de enkelte institutioners økonomi og sygefravær, hvilket er et godt (og modigt) eksempel på den åbenhedsdagsorden som præger den offentlige sektor.

Prøv løsningen her

Aarhus Kommune

I 2014 vedtog byrådet i Aarhus de såkaldte Aarhusmål, som fungerer som pejlemærker for den retning byrådet ønsker at udvikle byen. For at understøtte Aarhusmålene blev der i starten af 2016 udviklet en app til kommunens politikere, hvor udviklingen i de forskellige mål beskrives. Efter i kort tid at have arbejdet med app´en i de politiske kredse blev det besluttet at den skulle deles med byens borgere.

I dag bruges løsningen også som platform til at dele information omkring udviklingen på flygtningeområdet og i forhold til Business Region Aarhus. I løbet af 2017 og 2018 vil løsningen blive yderligere udbygget bl.a. med analyser indenfor Teknik og Miljø.

Prøv løsningen her

Public

TARGIT partner NetCompany

Deler ud af deres erfaringer omkring at få succes med en portal løsning

Lad os komme i gang

Ræk ud og hør nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer med at lave en portal løsning