da

NYE TIDER I ÆGBRANCHEN

Niels Nybro Bolding, koncern IT-chef, arbejder som specialist med optimering af processer og systemer i Danæg-koncernen, som har aktiviteter i Danmark, Sverige og Finland. 
Danæg har været igennem en turn-around-proces de seneste år og har som et resultat heraf øget top- og bundlinjen markant.

Man kan i høj grad tale om nye tider og en forandringsproces som de seneste år har øget kravet til produktudvikling, forretningsudvikling, procesoptimering og systemændringer.

TARGIT

De primære systemer i Danæg-koncernen er Microsoft Dynamics NAV, som på tværs af landene fremstår som et komplet system. Grundlaget for løsningen er en lang række branchetilpassede løsninger til Life Science-industrien samt en række systemtilretninger fra en hollandsk leverandør (MOBA), som har specialiseret sig i tilpasninger til produktionsmiljøet i ægbranchen. Sammen med produktionsmodulet og udvidet lagerstyring i Navision-pakken udgør det koncernens operationelle systemer til håndtering af ægpakkeri og -produktion.

Oven på denne grundplatform har koncernen for år tilbage valgt TARGIT som BI-løsning, hvilket i dag er en integreret del af analyse- og rapporteringsstrukturen.

DaneggGAME CHANGER
Danæg opdaterer sin TARGIT-løsning, lige så snart TARGIT frigiver nye versioner, og igennem flere år har man bevidst valgt at investere tid i løsningen i form af en TARGIT-uddannelse til medarbejdere. Derudover har Danæg investeret i udvikling af løsningen, så den understøtter forretningen optimalt.

TARGIT er derfor også en integreret del af Danæg-koncernen og en solidt forankret systemløsning, der fungerer som virksomhedens BI-løsning nu - og fremover.

For tiden taler alle om BIG Data, men for Danæg, som står i en brydningstid med nye forretningsmuligheder og nye processer, er det afgørende, at udviklingen af nye systemer ikke bliver en flaskehals, men tværtimod følger forretningens krav om hastighed i udviklingsfasen.

Med den seneste version af TARGIT blev Data Service introduceret, og ifølge Niels Nybro Bolding, er det en ægte game changer. 

"
I mine mange år i IT-branchen kan jeg ikke erindre et produkt, som på denne måde har løftet vores performance i udviklingen af systemer. Jeg er derfor vældig begejstret. Nogle dage tænker jeg, at TARGIT ikke helt har opdaget, hvad det er for en fremragende feature, de med Data Service har udviklet. Det er virkelig godt gået", siger Niels Nybro Bolding og fortsætter:

"Det falder perfekt ind i den proces, vi er igennem som virksomhed. Allerede nu er der positive oplevelser med Data Service. Hastigheden, hvormed forretningsønsker omdannes til løsninger, er markant forbedret, og i flere projekter har forretningen været særdeles positivt overrasket over hastigheden i udviklingsprocesserne"
, kommenterer han.

UDVIKLINGSPROCESSEN

I Danæg har Niels Nybro Bolding funktion af konsulent, hvor han rejser mellem datterselskaberne, og i den fase veksler han mellem at være proceskonsulent og programmør på ERP- og BI-platformen.

Danæg fokuserer i første omgang på de ønsker, forretningen måtte have til TARGIT, og de data, de ønsker at se (dimensioner og measures).

Det er som oftest ikke bare et simpelt udtræk af data fra Navision, der skal til, men i stedet kalkulationer på tværs af tabeller. Det er dog uanset opgaven ofte en let opgave at eksportere data fra Microsoft Dynamics NAV til en ekstern datafil, enten som csv, excel eller Odata. Den opgave kan klares inden for få timer, og hermed er datagrundlaget renset og klar til brug i TARGIT.

Den næste proces er opsætning af TARGIT, og det har for Danægs vedkommende tidligere været en tung SQL-proces med eksterne konsulenter, hvor opgaven skulle forklares og efterfølgende indgå i deres planlægning.

Med Data Service er det nu en meget nem sag for Danæg selv at oprette kuber i TARGIT. Ved brug af Data Service angives datakilden, og derefter oprettes kuberne. Den proces tager mindre end 10 minutter og kan håndteres i umiddelbar forlængelse af programmeringsopgaven fra Microsoft Dynamics NAV.

Egg

Hermed udlæser Danæg løbende data fra Microsoft Dynamics NAV, og datagrundlaget i TARGIT opdateres efter behov.

Den sidste proces er opsætning af analysen i TARGIT, hvilket for Danægs vedkommende er en interaktiv proces med brugerne. Det gør, at virksomheden inden for samme dag kan starte en dialog op om nye forretningsbehov, danne datagrundlaget og derefter oprette kuben og analysen i TARGIT.

Data Service fra TARGIT har dermed ændret udviklingshastigheden radikalt i koncernen, og det passer perfekt til de ønsker og behov, forretningen har. Data Service er ikke begrænset til integrationen med Microsoft Dynamics NAV, men rækker langt ud over ERP-systemet og omfatter eksempelvis data fra produktionsmaskinerne.

Organisatorisk betyder det, at én og samme person kan håndtere hele udviklingsprocessen - fra analyse med forretningen til levering af løsningen i TARGIT - og som regel på ganske kort tid.

"Én ting er, at jeg som IT-person er imponeret, men i sidste ende handler det jo om forretningens oplevelse", konstaterer Niels Nybro Bolding og fortsætter: "Når forretningen udtaler sig særdeles positivt om vores BI-udviklingsproces og -løsninger, samt ikke mindst den hastighed, vi arbejder med, så er det for mig at se en game changer i markedet og en bekræftelse på, at vi har fat i den lange ende", slutter han.

”Der er med DATA SERVICE sammenhæng mellem
vores 
forandringsstrategi og system udvikling”


BI Trends


BI Trends

danaeg

Niels

Niels Nybro Boldingkoncern IT-chef, Danægg

Om Danæg
Danæg-koncernen har hovedkontor i Christiansfeld ved Kolding og en årlig omsætning på ca. 1,1 mia. DKK. Koncernen består bl.a. af datterselskaberne Danæg A/S, Danæg Products A/S, Kronägg AB og Källbergs Industri AB. Danæg-koncernen har tre pakkerier, som dagligt modtager friske skalæg, der pakkes og videredistribueres. Herudover fremstilles bl.a. langæg, pulverbaserede ægprodukter samt kogte og pasteuriserede ægprodukter på koncernens to produktfabrikker.

Hovedmarkederne er Danmark, Sverige og Finland, mens de væsentligste eksportmarkeder ligger i Europa. Danæg-koncernen eksporterer i dag til over 50 forskellige lande. Yderligere information findes på www.eggsite.dk