el

Η αξία μιας ιδέας βρίσκεται στη χρήση της


Η διαχρονική αυτή ρήση του Thomas A Edison αποτελεί βασικό εργαλείο αξιολόγησης σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής καθημερινότητας. Ο χώρος του BI & Analytics δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Σύμφωνα με το άρθρο «Data Analytics and the Information Transfer Gap» του MIT Sloan Review, στους περισσότερους οργανισμούς παρατηρείται ένα σημαντικό «χάσμα μεταφοράς πληροφορίας», ένα χάσμα δηλαδή ανάμεσα στη σύλληψη της πληροφορίας και στην δραστηριοποίηση των εμπλεκομένων ώστε να αναλάβουν δράση βασισμένοι σε αυτή την πληροφορία.

Αυτή η διαπίστωση βασίζεται σε μια πρόσφατη έρευνα  που έδειξε ότι το 65% των οργανισμών πιστεύουν ότι είναι αποτελεσματικοί στη σύλληψη της πληροφορίας αλλά μόνο το 46% είναι αποτελεσματικοί στη διασπορά της πληροφορίας και των ιδεών και της δραστηριοποίησης των εμπλεκομένων μερών. 

Η διαπίστωση της έρευνας έχει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της πληροφορίας, είτε αυτή αφορά εταιρικά δεδομένα, είτε big data, είτε δομημένα είτε αδόμητα online δεδομένα.

Αν και ολοένα περισσότεροι οι οργανισμοί  συγκεντρώνουν και αναλύουν τεράστιους όγκους δεδομένων,  σπάνια η πληροφορία από αυτές τις αναλύσεις φτάνει στον κατάλληλο άνθρωπο στον κατάλληλο χρόνο.

Πολλοί οι οργανισμοί έχουν επενδύσει σε λύσεις επιχειρηματικής ευφυΐας οι οποίες είτε παραμένουν ημιτελείς, είτε υποχρησιμοποιούνται καλύπτοντας ένα πολύ μικρό κομμάτι της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Η εμπειρία μας στην TARGIT δείχνει ότι αυτό το χάσμα μεταφοράς πληροφορίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μικρή διασπορά του BI & Analytics σε όλα τα επίπεδα των οργανισμών και, κατ’ επέκταση, στη μικρή συμμετοχή της πλειονότητας των εργαζομένων στην διαδικασία εξόρυξης και αξιοποίησης της χρήσιμης πληροφορίας.

Το φυσικό αντίδοτο σε αυτό το φαινόμενο είναι η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς εργαλείων BI & Analytics που είναι σχεδιασμένα με τον τελικό χρήστη στο επίκεντρο.  Με αυτά τα εργαλεία ο οργανισμός μπορεί να ενεργοποιήσει όλους τους εργαζόμενους και να τους καταστήσει μέτοχους στην αναζήτηση του στρατηγικού πλεονεκτήματος. 

Η επιτυχία αυτής της νέας γενιάς των εργαλείων BI & Analytics εξασφαλίζεται από τους τρεις βασικούς πυλώνες σχεδιασμού και ανάπτυξής τους:

Make it Easy

Στην βάση της φιλοσοφίας μας στην TARGIT βρίσκεται η ευκολία χρήσης σαν κύρια προϋπόθεση για την αρχική αποδοχή ενός συστήματος BI & Analytics και την μετέπειτα επέκταση της χρήσης του από ολόκληρο τον οργανισμό.  

Σαν παράδειγμα αυτού αναφέρουμε τη δυνατότητα δημιουργίας αναλύσεων από το χρήστη με την δήλωση των απαιτήσεών του σε απλή καθημερινή γλώσσα (natural language), που αποτελεί – εκτός από μεγάλη ευκολία – σημαντικό κίνητρο για την παραγωγή πολλαπλών αναλύσεων ακόμα και από χρήστες με χαμηλό τεχνικό υπόβαθρο.

Με τη νέα γενιά του TARGIT Business Decision Suite, ο χρήστης μπορεί απλά να γράψει με το πενάκι του «Δείξε μου το τζίρο ανά έτος , πωλητή και χώρα πελάτη» και ο Intelligent Wiz αναλαμβάνει να παρουσιάσει άμεσα μια ανάλυση με αυτά τα στοιχεία, μορφοποιημένη σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες επιλογές του χρήστη.

Η νέα γενιά των εργαλείων BI & Analytics ισορροπεί τα εξελιγμένα χαρακτηριστικά ανάλυσης με την ευχρηστία.  Έτσι φέρνει τον τελικό χρήστη στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και εξασφαλίζει την αποδοχή και την αξιοποίηση της λύσης από ολόκληρο τον οργανισμό.

Make it Fast

Η έννοια «Human-Computer Synergy» αναφέρεται στη συμπληρωματικότητα των «δεξιοτήτων» του ανθρώπου και των υπολογιστικών συστημάτων και βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στο πεδίο του BI & Analytics.   Από τη μια τα υπολογιστικά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται δεδομένα πολύ πιο γρήγορα από τον άνθρωπο και χωρίς διακοπή.  Από την άλλη, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η στρατηγική (ειδικά σε περιβάλλοντα αβέβαια και ευμετάβλητα) είναι αποκλειστικό προνόμιο του ανθρώπου.

Αυτή είναι η περίπτωση του βομβαρδιστικού Stealth, που δεν μπορεί να πετάξει χωρίς τη χρήση υπολογιστή -που πραγματοποιεί όλους τους πολύπλοκους χειρισμούς που απαιτούνται- αλλά φυσικά ούτε και χωρίς πιλότο που καθορίζει την πορεία του.

Η νέα γενιά των εργαλείων BI & Analytics εξασφαλίζει τον ελάχιστο δυνατό χρόνο απόκρισης στις μεταβολές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αναθέτοντας τις επαναλαμβανόμενες λειτουργίες στο σύστημα και απελευθερώνοντας το χρήστη ώστε να ασχοληθεί με την ίδια την ανάλυση των συνθηκών.

Για παράδειγμα, δίνοντας στο χρήστη τη δυνατότητα να ενεργοποιεί αυτόματες ειδοποιήσεις για κάθε σημαντικό μέγεθος που παρακολουθεί ο οργανισμός, τον προάγουμε από «φρουρό», που απλά θα σημάνει συναγερμό, σε «στρατηγό» που θα οργανώσει την αντεπίθεση.

Το σημαντικό πλεονέκτημα που επιτυγχάνεται με αυτή τη συνέργεια είναι η δυνατότητα επιτάχυνσης του κύκλου Παρατήρησης – Προσανατολισμού –Απόφασης – Δράσης που πρέπει να ακολουθεί κάθε μεταβολή στην επιχειρηματική καθημερινότητα.

Όσο πιο γρήγορος είναι ο κύκλος τόσο πιο συχνά μπορεί αν επαναλαμβάνεται.  Και όσο πιο συχνές οι επαναλήψεις του τόσο πιο πιθανή είναι η εξόρυξη πολύτιμης πληροφορίας και η ενεργοποίηση των εμπλεκομένων στην αξιοποίησή της. 

Make it Last

Τα παραδείγματα λύσεων BI & Analytics  που έχουν πέσει σε αχρηστία ή χρησιμοποιούνται από λίγους μόνο χρήστες είναι πολλά παγκοσμίως (και δεν εκλείπουν και από το ελληνικό επιχειρηματικό τοπίο). 

Ένας από τους βασικούς παράγοντες για αυτό αποτελεί η έλλειψη εκπαιδευμένων χρηστών και η «μυστικότητα» με την οποία  περιβάλλουν πολλοί vendors τις λύσεις που προσφέρουν.  Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην μπορούν οι οργανισμοί να επεκτείνουν μόνοι τους τις λύσεις τους και να απαιτούνται ασύμφορες επαναλαμβανόμενες επενδύσεις σε προσωπικό ή συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Στην TARGIT δίνουμε  μεγάλη βαρύτητα στην εκπαίδευση των χρηστών, προσφέροντας δωρεάν online webinars, δίνοντας πολλαπλές επιλογές για online εκπαίδευση και λειτουργώντας πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο στην Ελλάδα (παράλληλα με τα TARGIT Universities σε Δανία, Αγγλία, Γερμανία και Η.Π.Α.).   Η τεχνογνωσία που αποκτούν οι χρήστες δεν περιορίζεται μόνο στις λύσεις που διαθέτουμε αλλά επεκτείνεται και σε Best Practices και Industry Specific Metrics & Benchmarks .

Ταυτόχρονα προσφέρουμε την πλήρη εκπαίδευση των τελικών χρηστών και των διαχειριστών του συστήματος σαν τμήμα της αρχικής λύσης.  Έτσι ο οργανισμός μπορεί να έχει μια λύση που διαχειρίζεται και επεκτείνει αυτόνομα, με μικρή αρχική επένδυση και χωρίς κρυφά επαναλαμβανόμενα κόστη.

Η συνταγή για μια επιτυχημένη υλοποίηση ενός συστήματος BI & Analytics δεν είναι πολύπλοκη.  Τα μόνα συστατικά που απαιτεί είναι ένα σπουδαίο προϊόν, εύκολο στη χρήση, γρήγορο στην εκμάθηση, με χαμηλό κόστος χρήσης, ταχεία υλοποίηση και υψηλή προστιθέμενη αξία για τον οργανισμό.  Και φυσικά την ομάδα που θα το υποστηρίξει και θα εγγυηθεί την αποδοχή του από όλο τον οργανισμό. 

Βασισμένοι στους τρείς πυλώνες «Make it Easy», «Make it Fast», «Make it Last» μπορούμε και σχεδιάζουμε λύσεις και προϊόντα  «Made Great».

Έτσι εισάγουμε πλέον στο επιχειρηματικό μοντέλο μια νέα διάσταση, αυτή του θάρρους για δράση, θάρρους που προέρχεται από την σαφή, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση του οργανισμού.  Και αυτή την πληροφόρηση την εξασφαλίζει η νέα γενιά των εργαλείων BI & Analytics που αναπτύσσουμε στην TARGIT.

We use cookies to improve your site experience, but they also provide us with information on your use of our website.
To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our Privacy Policy. By continuing to browse the site, you are consenting to our use of cookies.

ok