el

BI εργαλεία και Λιανεμπόριο

Απριλίου 07, 2015

1Το Business Intelligence αποτελεί πλέον κορυφαία στρατηγική πρωτοβουλία και επενδυτική προτεραιότητα για τις εταιρείες λιανεμπορίου στην Ελλάδα. Είναι πλέον κοινή πεποίθηση ότι μια λύση Επιχειρηματικής Ευφυΐας αποτελεί εργαλείο-κλειδί για την επιχείρηση. Η ανάλυση πολύπλοκης πληροφορίας, ο καλύτερος έλεγχος της απόδοσης, η προστασία των ταμειακών ροών και της κερδοφορίας των οργανισμών είναι αναγκαιότητα. Η πλήρης αξιοποίηση ποιοτικής, έγκυρης και σε πραγματικό χρόνο πληροφορίας διευκολύνει τους διοικούντες να εντοπίζουν ευκαιρίες και αδυναμίες και να διατηρούν τις εταιρείες ανταγωνιστικές.

To TARGIT Decision Suite δίνει απαντήσεις στις  προκλήσεις που οι εταιρείες λιανεμπορίου καλούνται να αντιμετωπίσουν σε καθημερινή βάση. Τα εργαλεία νέας γενιάς TARGIT BI & Analytics (Data Discovery, Data Mashup, Data Service) γίνονται η νέα δύναμη για την εταιρεία, γεφυρώνοντας τα εσωτερικά δεδομένα με τα εξωτερικά. Με την πλέον εύχρηστη και ευέλικτη πλατφόρμα δημιουργίας αναλύσεων, αναφορών, Dashboards & Balance Scorecards και παρακολούθησης κρίσιμων δεικτών αποδοτικότητας (KPIs, KRIs), η TARGIT δίνει στους πελάτες της τη δυνατότητα συνδυαστικών αναλύσεων των εταιρικών δεδομένων (ERP-CRM-WMS-Excel κλπ) και εξωτερικών πηγών (Big Data, Social Media, Google Analytics κπλ).

Το TARGIT Data Service υποστηρίζει out-of-the-box σύνδεση με πλήθος πηγών δεδομένων. Μέσα από το εύχρηστο και φιλικό στο χρήστη εργαλείο TARGIT Mashup Platform οι χρήστες αποκτούν πολύτιμη γνώση για να λάβουν σωστές εταιρικές αποφάσεις συνδυάζοντας τα δεδομένα της επιχείρησης με γνωστές πλατφόρμες Big Data. Επίσης, οι έξυπνες, προληπτικές ειδοποιήσεις από τους TARGIT Intelligent Agents για ιστορικά επαναλαμβανόμενα μοτίβα ή αποκλίσεις από τους στόχους, κάνουν την επιχείρηση πιο "εύστροφη".
Όλοι γνωρίζουμε ότι το βασικό κλειδί για την επιτυχία είναι να αναλύεις σωστά το παρόν και προβλέπεις το μέλλον: Με τις αναλύσεις marketing για τις εποχιακές αγοραστικές συνήθειες και τις αναφορές συγκριτικής αξιολόγησης πελατών, προμηθευτών, πωλητών και περιοχών, η επιχειρηματική ευφυΐα της TARGIT σας δίνει τις απαντήσεις.

Social Intelligence: Η αναδυόμενη τάση στο ΒΙ που θα δώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θέτοντας γερές βάσεις, βοηθάμε σήμερα επιχειρήσεις να αναλύουν «κοινωνικά δεδομένα», στοιχεία δηλαδή από social media, επισκεψιμότητα ιστοσελίδων, Facebook, Google Insights, Google Trends, κ.ά. Η πρακτική αυτή αποδεικνύεται καθημερινά εφόδιο στην ευελιξία της επιχείρησης και τη θέση της έναντι στον ανταγωνισμό: με την εφαρμογή TARGIT Social Analytics η παρακολούθηση συζητήσεων στα social media και άλλες online πηγές δίνουν τη δυνατότητα στην επιχείρηση να σκιαγραφήσει τις τάσεις για τα brands, να κατανοήσει τους λόγους που επικρατεί θετικό ή αρνητικό κλίμα και να ανταποκριθεί σε σχόλια αν κριθεί αναγκαίο. Τα Social analytics ανοίγουν το δρόμο για τη βελτιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από πρακτικές ανάλυσης «καταναλωτικών» συναισθημάτων και ανταπόκρισης σε αυτά.

1Το Business Intelligence αποτελεί πλέον κορυφαία στρατηγική πρωτοβουλία και επενδυτική προτεραιότητα για τις εταιρείες λιανεμπορίου στην Ελλάδα. Είναι πλέον κοινή πεποίθηση ότι μια λύση Επιχειρηματικής Ευφυΐας αποτελεί εργαλείο-κλειδί για την επιχείρηση. Η ανάλυση πολύπλοκης πληροφορίας, ο καλύτερος έλεγχος της απόδοσης, η προστασία των ταμειακών ροών και της κερδοφορίας των οργανισμών είναι αναγκαιότητα. Η πλήρης αξιοποίηση ποιοτικής, έγκυρης και σε πραγματικό χρόνο πληροφορίας διευκολύνει τους διοικούντες να εντοπίζουν ευκαιρίες και αδυναμίες και να διατηρούν τις εταιρείες ανταγωνιστικές.

To TARGIT Decision Suite δίνει απαντήσεις στις  προκλήσεις που οι εταιρείες λιανεμπορίου καλούνται να αντιμετωπίσουν σε καθημερινή βάση. Τα εργαλεία νέας γενιάς TARGIT BI & Analytics (Data Discovery, Data Mashup, Data Service) γίνονται η νέα δύναμη για την εταιρεία, γεφυρώνοντας τα εσωτερικά δεδομένα με τα εξωτερικά. Με την πλέον εύχρηστη και ευέλικτη πλατφόρμα δημιουργίας αναλύσεων, αναφορών, Dashboards & Balance Scorecards και παρακολούθησης κρίσιμων δεικτών αποδοτικότητας (KPIs, KRIs), η TARGIT δίνει στους πελάτες της τη δυνατότητα συνδυαστικών αναλύσεων των εταιρικών δεδομένων (ERP-CRM-WMS-Excel κλπ) και εξωτερικών πηγών (Big Data, Social Media, Google Analytics κπλ).

Το TARGIT Data Service υποστηρίζει out-of-the-box σύνδεση με πλήθος πηγών δεδομένων. Μέσα από το εύχρηστο και φιλικό στο χρήστη εργαλείο TARGIT Mashup Platform οι χρήστες αποκτούν πολύτιμη γνώση για να λάβουν σωστές εταιρικές αποφάσεις συνδυάζοντας τα δεδομένα της επιχείρησης με γνωστές πλατφόρμες Big Data. Επίσης, οι έξυπνες, προληπτικές ειδοποιήσεις από τους TARGIT Intelligent Agents για ιστορικά επαναλαμβανόμενα μοτίβα ή αποκλίσεις από τους στόχους, κάνουν την επιχείρηση πιο "εύστροφη".
Όλοι γνωρίζουμε ότι το βασικό κλειδί για την επιτυχία είναι να αναλύεις σωστά το παρόν και προβλέπεις το μέλλον: Με τις αναλύσεις marketing για τις εποχιακές αγοραστικές συνήθειες και τις αναφορές συγκριτικής αξιολόγησης πελατών, προμηθευτών, πωλητών και περιοχών, η επιχειρηματική ευφυΐα της TARGIT σας δίνει τις απαντήσεις.

Social Intelligence: Η αναδυόμενη τάση στο ΒΙ που θα δώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θέτοντας γερές βάσεις, βοηθάμε σήμερα επιχειρήσεις να αναλύουν «κοινωνικά δεδομένα», στοιχεία δηλαδή από social media, επισκεψιμότητα ιστοσελίδων, Facebook, Google Insights, Google Trends, κ.ά. Η πρακτική αυτή αποδεικνύεται καθημερινά εφόδιο στην ευελιξία της επιχείρησης και τη θέση της έναντι στον ανταγωνισμό: με την εφαρμογή TARGIT Social Analytics η παρακολούθηση συζητήσεων στα social media και άλλες online πηγές δίνουν τη δυνατότητα στην επιχείρηση να σκιαγραφήσει τις τάσεις για τα brands, να κατανοήσει τους λόγους που επικρατεί θετικό ή αρνητικό κλίμα και να ανταποκριθεί σε σχόλια αν κριθεί αναγκαίο. Τα Social analytics ανοίγουν το δρόμο για τη βελτιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από πρακτικές ανάλυσης «καταναλωτικών» συναισθημάτων και ανταπόκρισης σε αυτά.

Evaggelia Tsakanika

Marketing & Business Development Manager
Evaggelia is a Marketing Executive at TARGIT Business Intelligence & Analytics, where she has served since 2011. Her focus is TARGIT’s branding, lead generation and the management of market’s education on BI & Analytics with company’s sales-oriented activities.  Evaggelia blogs about BI social analytics and other marketing subjects.
Continue Reading...

We use cookies to improve your site experience, but they also provide us with information on your use of our website.
To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our Privacy Policy. By continuing to browse the site, you are consenting to our use of cookies.

ok