el

Fortune Technologies

H Fortune Technologies ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό να βοηθήσει τις ναυτιλιακές εταιρείες στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων που βελτιστοποιούν τις επιχειρηματικές διαδικασίες και αξιοποιούν την επιχειρηματική γνώση οδηγώντας στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η εταιρεία προσφέρει ανάλυση και σχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών και συστημάτων, τεχνικές γνώσεις καθώς και υπηρεσίες παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης. Η Fortune Technologies ως συνεργάτης Gold Certified Microsoft Dynamics Nav Solutions είναι σε θέση να προσφέρει συγκεκριμένες οικονομικές λύσεις για τη ναυτιλία που στοχεύουν να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές λειτουργίες των πελατών, να επεκτείνουν την αξία των ήδη υπαρχόντων επενδύσεων σε λογισμικά και να ενεργοποιήσουν την επιχειρηματική καινοτομία και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η Fortune Technologies νιώθει σίγουρη ότι προσφέρει στις ναυτιλιακές εταιρείες μια δυνατή και σύγχρονη λύση συνδυαστικά με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που τις στηρίζει να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες επιχειρηματικές προκλήσεις της συγκεκριμένης αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το: www.frtntech.comBARC 2016


BARC report