el

Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ANIMUS

"Κάθε μέρα συνειδητοποιούμε ότι το TARGΙΤ είναι ο καλύτερος σύμμαχός μας" Σωτήρης Ξύδης, COO στο Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ANIMUS

Συνεργασία νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού

Σε κάθε  οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας υπάρχουν δύο βασικές   ομάδες ανθρώπινου δυναμικού: η ομάδα που ασχολείται με τα διοικητικά θέματα και η ομάδα που ασχολείται με τα ιατρικά θέματα.  Παραδοσιακά, όταν αναφερόμαστε στα διοικητικά του οργανισμού, η διάκριση ανάμεσα στις δυο αυτές ομάδες είναι ορατή δια γυμνού οφθαλμού.  Αυτό κυρίως συμβαίνει γιατί ο βαθμός εξειδίκευσης και ο χρόνος που απαιτείται για την διαρκή ενημέρωση των μελών της ιατρικής ομάδας στα θέματα ευθύνης τους δεν επιτρέπουν εύκολα την ενασχόλησή τους με τα διοικητικά θέματα. 

Με την υλοποίηση του TARGIT BI Suite στο Animus, οι δύο αυτές ομάδες έχουν πλέον αποκτήσει μια εύχρηστη και φιλική πλατφόρμα επικοινωνίας και συνεργασίας. Η διοικητική πληροφόρηση είναι άμεσα διαθέσιμη σε όλους τους εμπλεκόμενους.  Η σύνδεση της δραστηριότητας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με την οικονομική εικόνα του οργανισμού γίνεται σε πραγματικό χρόνο.  Η πρόσβαση στην πληροφορία είναι εύκολη από οποιοδήποτε σημείο χάρη στις δυνατότητες web του TARGIT BI Suite.  Έτσι, οι επικεφαλείς των τμημάτων είναι πλέον μέτοχοι της πληροφορίας. Για το πώς εμφανίστηκε η ανάγκη για Επιχειρηματική Ευφυΐα στην επιχείρησή, ο COO της εταιρείας κ. Σωτήρης Ξύδης αναφέρει: « Η ανάγκη για επιχειρηματική ευφυΐα δημιουργήθηκε μέσα από τον μεγάλο όγκο πληροφορίας που δεν ήταν εύκολο να τον παρουσιάσεις, να τον διαχειριστείς και να τον αξιοποιήσεις».

Καταγραφή δεδομένων από τις συνεδρίες με τους ασθενείς
Αν και το TARGIT BI Suite έχει υλοποιηθεί σαν πλατφόρμα Επιχειρηματικής Ευφυΐας, στο Animus έχει βρει και μια δεύτερη εφαρμογή.  Το Animus έχει επενδύσει σε  ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας που προσφέρει μια πληθώρα δυνατοτήτων.  Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός του κέντρου έχει τη δυνατότητα καταγραφής δεδομένων από τις συνεδρίες με τους ασθενείς.  Αυτή η δυνατότητα έχει συνδυαστεί ιδανικά με την ευκολία σύνδεσης του TARGIT με οποιαδήποτε πηγή δεδομένων.  Έτσι τα δεδομένα των συνεδριών ενσωματώνονται στην αναλυτική πλατφόρμα και είναι διαθέσιμα στους θεράποντες σε πραγματικό χρόνο.  Με αυτό τον τρόπο η ενασχόληση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με το σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας του οργανισμού δεν είναι αποσπασματική και πρόσκαιρη αλλά αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής πρακτικής τους. «Η παρουσίαση που μας έγινε μας ενθουσίασε πραγματικά. Με μεγάλη ευκολία μπορούσαμε να δούμε όποια πληροφορία θέλαμε και να εμβαθύνουμε στα δεδομένα για να τα αναλύσουμε από διάφορες σκοπιές.  Καταλάβαμε αμέσως ότι πρόκειται για το πιο σύγχρονο και συνάμα οικονομικό ΒΙ εργαλείο που κυκλοφορεί στην αγορά και φυσικά ότι η απόσβεση της επένδυσής μας θα γινόταν άμεσα» αναφέρει ο κ. Ξύδης.

Τα οφέλη ενός εργαλείου ΒΙ στον τομέα της Υγείας
Ο τυπικός ρόλος ενός συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας είναι να προσφέρει στον οργανισμό τη δυνατότητα εποπτικής θεώρησης αλλά και σε βάθος ανάλυσης της δραστηριότητάς του, ώστε να επιτύχει βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητάς του.  Ένα μέρος της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας άπτεται των σχέσεων με τους πελάτες του οργανισμού, οι οποίοι λαμβάνουν ακόμα πιο βελτιωμένες υπηρεσίες.  Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση που η δραστηριότητα ενός οργανισμού αφορά στην παροχή υπηρεσιών υγείας;  Ποια παράπλευρα οφέλη μπορεί να αποκομίσει ο οργανισμός από την εφαρμογή του BΙ; Πως μπορούν να ωφεληθούν οι ασθενείς;

Η παροχή υπηρεσιών υγείας αποτελεί μια εξαιρετικά πολύπλοκη και δυναμική δραστηριότητα της οποίας οι προεκτάσεις είναι πρωτίστως κοινωνικές και σε δεύτερο βαθμό οικονομικές.  Μια από τις αρχικές εφαρμογές της υλοποίησης του TARGIT BI στο Animus αφορά στην λεπτομερή παρακολούθηση της δραστηριότητας και της απόδοσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.  Η ανάλυση αυτή αξιοποιείται σε συνδυασμό με δεδομένα ιατρικής φύσεως, που προκύπτουν από την παρακολούθηση της προόδου της αποκατάστασης και αποθεραπείας των ασθενών, αλλά και με δεδομένα ικανοποίησης των ασθενών.  Με αυτό τον τρόπο το Animus είναι σε θέση να βελτιώνει συνεχώς το επίπεδο της παρεχόμενης υπηρεσίας και να επιτυγχάνει γρηγορότερους ρυθμούς αποθεραπείας και αποκατάστασης των ασθενών.


BI Trends


BI Trends


It is the first certified Rehabilitation and Recovery Center in Greece and is considered as one of the most modern and specialized Rehabilitation and Recovery Centers also in the Balkans. It started operating in Larissa in May 2008 and from the first day has become the benchmark for high-level nursing. With modern facilities, advanced medical technology and equipment and a dynamic team of health scientists and nurses, ANIMUS stands out from the competition and has redefined not only the quality of services but also the patients’ recovery percentage.