el

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ

"Με την εφαρμογή του TARGIT η ΔΙΟΠΤΡΑ έχει προχωρήσει ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους της"

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, CEO, Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ


Πολύτιμο επιχειρηματικό εργαλείο
Τα περισσότερα τμήματα της εταιρείας βασίζονται στο TARGIT ως ένα πολύτιμο εργαλείο παρακολούθησης των επιχειρηματικών τάσεων και διευκόλυνσης της διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Το TARGIT είναι ένα εργαλείο data mining: συλλέγει δεδομένα από διάφορα συστήματα-πηγές και δημιουργεί  αναλύσεις και αναφορές. Πρόσβαση σε αυτό έχει όλο το προσωπικό, ανάλογα πάντα με την περιοχή ευθύνης και τον ρόλο του στην εταιρεία. Χάρη στο TARGIT, κάθε τμήμα επικεντρώνεται περισσότερο στη λήψη αποφάσεων παρά στη συλλογή και συνδυαστική καταγραφή στοιχείων. «Ο στόχος μας είναι πάντα να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα από χτες. Να είμαστε καλύτεροι σαν άνθρωποι και σαν εργαζόμενοι από ότι ήμασταν ένα χρόνο πριν. Αυτά καθορίζουν και τους στόχους μας που είναι πάντα υψηλοί και απαιτητικοί. Φανταζόμασταν τη ΔΙΟΠΤΡΑ ψηλά και αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο αν είχαμε τις σωστές υποδομές. Και θέλουμε να παρακολουθούμε και να έχουμε γνώση για την παραμικρή λεπτομέρεια. Από όλα μαθαίνεις», εξηγεί ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, CEO στις Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ.


Αξιοποιώντας κάθε πτυχή της Επιχειρηματικής Ευφυΐας
Εκτός από τη χρήση του TARGIT εσωτερικά, η εταιρεία έχει  αναπτύξει και την αυτόματη διανομή αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα των συνεργαζόμενων βιβλιοπωλείων και πολυκαταστημάτων ψυχαγωγίας. Έτσι, ενημερώνει τους πελάτες της ανά τακτά περιοδικά διαστήματα και με ακρίβεια για τη δραστηριότητα των πωλήσεων που έχουν διενεργήσει. Με αυτόν τον τρόπο προάγεται η οργάνωση, η σαφήνεια και η διαφάνεια τόσο εσωτερικά, όσο και σε επίπεδο ομαλούς συνεργασίας εξωτερικά.


Άμεση απόσβεση της επένδυσης
Πριν την εφαρμογή του TARGIT η διαδικασία συλλογής της πληροφορίας ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα και αυτό είχε φανερό αντίκτυπο στη δραστηριότητα της ομάδας πωλήσεων. Τα βασικά πλεονεκτήματα της εγκατάστασης ενός εργαλείου ΒΙ ήταν  η διαφάνεια και ο πιο αυστηρός συντονισμός των ενεργειών των τμημάτων με τη στρατηγική της εταιρείας, γεγονότα που οδηγούν στην αύξηση της συνολικής κερδοφορίας της εταιρείας και αυτό έγινε άμεσα αισθητό.

Εκτός από την εξοικονόμηση χρημάτων, η εταιρεία έχει πλέον αίσθηση του τι αγοράζουν οι πελάτες άμεσα και με ακρίβεια, μια πρόκληση που οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν διαχρονικά. «Το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζουμε στις εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ βασίζεται στην αξιοποίηση της πληροφορικής σε όλα τα επίπεδα. Η ανάγκη για επιχειρηματική ευφυΐα δημιουργήθηκε μέσα από τις διαδικασίες της εταιρείας μας όταν πολλά ερωτήματα παρέμεναν αναπάντητα ή χρειαζόμασταν πολύ χρόνο για να τα απαντήσουμε. Απαιτούσαμε ένα εργαλείο που θα συνδύαζε πολλαπλά δεδομένα ώστε να εξάγονται συμπεράσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα», συνεχίζει ο κ. Παπαδόπουλος.

Εντυπωσιακό από την πρώτη παρουσίαση
Μετά την επίδειξη της λύσης και την προσφορά από τους ανθρώπους της TARGIT, ήταν πασιφανές ότι το TARGIT BI Suite θα ανταποκρινόταν στις προσδοκίες μας: «Η επιλογή για κάποιο προϊόν τεχνολογίας βασίζεται σε δύο παραμέτρους: την καταλληλότητά του αλλά και την υποστήριξη που θα λάβουμε από το συνεργάτη. Για μας έχουν σχεδόν ίση βαρύτητα. Η παρουσίαση που μας έγινε ήταν αποκαλυπτική του πόσο γρήγορα μπορούμε να έχουμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουμε από το TARGIT και αποφασίσαμε αμέσως να το αγοράσουμε» αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος.


BI Trends


BI Trends