el

ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

"Χρειαζόμασταν ένα εργαλείο για  να παίρνουμε εξυπνότερες, γρηγορότερες και ακριβέστερες αποφάσεις" Δημήτρης Βασίλαρος, Διευθυντής Πωλήσεων στην ΚΟΡΡΕΣ Φυσικά Προϊόντα

Η ΚΟΡΡΕΣ με σταθερή ανοδική πορεία επιθυμούσε, μέσω της ανάλυσης των δεδομένων της, να αποκτήσει ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο Διευθυντής πωλήσεων της ΚΟΡΡΕΣ Δημήτρης Βασίλαρος εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν την εταιρεία να επιλέξει το TARGIT Business Intelligence. «Χρειαζόμασταν ένα εργαλείο για να παίρνουμε εξυπνότερες, γρηγορότερες και ακριβέστερες αποφάσεις».  

Η βάση της φιλοσοφίας μας στην TARGIT είναι η ευκολία χρήσης.  Η δυνατότητα δημιουργίας αναλύσεων με χρήση απλής καθημερινής γλώσσας (natural language), αποτελεί – εκτός από μεγάλη ευκολία – σημαντικό κίνητρο για την παραγωγή πολλαπλών αναλύσεων και είναι ένα μόνο παράδειγμα.  Με τη νέα γενιά του TARGIT Business Decision Suite, ο χρήστης μπορεί απλά να πει «Δείξε μου το τζίρο ανά έτος , πωλητή και χώρα» και ο Intelligent Wiz αναλαμβάνει να παρουσιάσει άμεσα μια ανάλυση μορφοποιημένη σύμφωνα με τις επιλογές του.

Η νέα γενιά των εργαλείων TARGIT BI & Analytics ισορροπεί τα εξελιγμένα χαρακτηριστικά ανάλυσης με την ευχρηστία, φέρνοντας τον τελικό χρήστη στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και πετυχαίνοντας την αξιοποίηση της λύσης από ολόκληρο τον οργανισμό. Γι’ αυτό άλλωστε τα τελευταία χρόνια το TARGIT BI προπορεύεται στις μετρήσεις ανεξάρτητων μελετών σχετικά με την διείσδυση  που έχει ένα εργαλείο επιχειρηματικής ευφυΐας σε ένα οργανισμό. Συνδυάζοντας τα δεδομένα από όλα τα υποσυστήματα της εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ και επεκτείνοντας τα με εξωτερικές πηγές δεδομένων όπως Google Analytics, Social media, δημογραφικά δεδομένα, sell out των τελικών πελατών και οπτικοποίηση των πληροφοριών το TARGIT BI εξασφαλίζει τον ελάχιστο δυνατό χρόνο απόκρισης στις μεταβολές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, απελευθερώνοντας το χρήστη ώστε να ασχοληθεί με την ανάλυση.  

Το TARGIT BI μας έδωσε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε ένα ολοκληρωμένο έργο σε μία εταιρία όπως η ΚΟΡΡΕΣ σε εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα, παρότι  ο κύκλος δραστηριοτήτων της εταιρείας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα, όπως είναι οι αγορές, η παραγωγή, οι πωλήσεις, το οικονομικό, και το marketing.  Αυτή είναι μία πολύ πειστική απόδειξη του ότι η απόσβεση της επένδυσης μπορεί πραγματοποιηθεί σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους.

Δίνοντας στο χρήστη τη δυνατότητα να ενεργοποιεί αυτόματες ειδοποιήσεις για κάθε σημαντικό μέγεθος τον προάγουμε από «φρουρό», που απλά θα σημάνει συναγερμό, σε «στρατηγό» που θα οργανώσει την αντεπίθεση. Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ έχει βελτιώσει σημαντικά την εσωτερική της γνώση, την διορατικότητα και την ακρίβεια στις προβλέψεις της και αυτό κάνει πιο εύκολο τον συντονισμό των πωλήσεων και του marketing. Κατά την διάρκεια της υλοποίησης δημιουργήθηκαν οι στρατηγικοί δείκτες της εταιρείας, οι οποίοι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα βοήθησαν την εταιρεία να  κάνει σημαντικά βήματα στην μείωση του κόστους αγορών και παραγωγής.  Στη βάση του ‘One version of Truth’ που προσφέρει το TARGIT BI, ο έλεγχος και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων βοήθησε να δημιουργηθεί μία ‘Αναλυτική’ κουλτούρα. Το τμήμα Marketing μπορεί να μετρήσει πλέον την ανταποδοτικότητα που έχουν οι ενέργειες του σε πραγματικό χρόνο. 

"Στη δύσκολη σημερινή πραγματικότητα είναι πολύ σημαντικό να είσαι επικεντρωμένος στο πεδίο της μάχης και να έχεις τα κατάλληλα εφόδια διαθέσιμα τη στιγμή που τα χρειάζεσαι. Με το TARGIT είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε όχι μόνο ότι συμβαίνει αυτή την στιγμή αλλά  και να μπορούμε να προβλέπουμε με βάση τις αγοραστικές συνήθειες των πελατών, βασιζόμενοι σε basket analysis ώστε να λειτουργούμε αποτρεπτικά σε συμβάντα που δεν θα ήταν επιθυμητά", αναφέρει ο κ. Βασίλαρος. Απεικονίζοντας τις πληροφορίες σε ψηφιακούς χάρτες και οπτικοποιώντας τα δεδομένα οι χρήστες μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα τις διαφοροποιήσεις και να κατανοήσουν βαθύτερα πως λειτουργούν οι διαφημιστικές τους καμπάνιες ανά περιοχή  με βάση την πληθυσμιακή κατανομή και την αγοραστική δύναμη.


BI Trends


BI Trends


KORRES NATURAL PRODUCTS SA is a Greek skincare brand, born out of Athens’ first ever Homeopathic Pharmacy of Athens in 1996. The first Korres product was an aromatic herbal throat-soothing syrup with honey and aniseed; a recipe inspired by ‘rakomelon’, a warming spirit-with-honey concoction, which George’s grandfather used to make in his hometown on the island of Naxos. Today the Korres portfolio includes over 400 natural and certified organic products, with brand presence in 30 markets. In addition to the stand-alone Korres stores – over 25 stores worldwide and in over 5,500 pharmacies in its homeland, Greece.