el

Νοσοκομείο Mediterraneo

"Το τέλειο dashboard  για τη Διοίκηση" Κώστας Στεργιόπουλος, COO στο Νοσοκομείο  Mediterraneo

Σχεδόν όλα τα τμήματα του νοσοκομείου «Mediterraneo» επωφελούνται από το TARGIT. Η πρόσβαση στη γνώση από τις διάσπαρτες σε ολόκληρο τον οργανισμό πληροφορίες είναι πλέον άμεση με τη χρήση μιας πλατφόρμας που γλιτώνει στους χρήστες χρόνο και κόπο, διαμορφώνοντας μια νέα φιλοσοφία. Οι εργαζόμενοι δαπανούν λιγότερο χρόνο στην ανάκτηση δεδομένων και περισσότερο στην ανάλυσή τους. Ο παλιός τρόπος δημιουργίας αναφορών με τη χρήση υπολογιστικών φύλλων καταργείται σταδιακά, αφού πλέον ο καθένας έχει πρόσβαση στα δεδομένα όταν τα χρειάζεται.

Επί σειρά ετών το νοσοκομείο «Mediterraneo» χρησιμοποιούσε ένα στατικό σύστημα αναφοράς μέσα από το ERP. Το ΤΑRGIT BΙ το έχει αντικαταστήσει με δυναμικές αναλύσεις και αναφορές βασισμένες σε ένα πλήρως ανεπτυγμένο σύστημα συλλογής πληροφοριών από όλους τους τομείς δραστηριότητας του νοσοκομείου. Εξερευνώντας τα χαρακτηριστικά και τα πιθανά οφέλη του TARGIT BI Suite, ο Κώστας Στεργιόπουλος (COO του Mediterraneo) βρήκε εντυπωσιακή την σταθερότητα του λογισμικού, τη λειτουργικότητά του και την φιλικότητα προς τον χρήστη. Σύμφωνα με τον κ. Στεργιόπουλο, οι εργαζόμενοι υγείας, όπως είναι οι ιατροί, οι νοσοκόμες και οι διοικητικοί υπάλληλοι των νοσοκομείων, δεν είναι συνηθισμένοι στο να χειρίζονται λογισμικά Επιχειρηματικής Ευφυΐας και αυτό αποτελεί βασική πηγή  αντίστασης στην αλλαγή.

Όμως η φιλικότητα του TARGIT προς τον χρήστη ήταν καθοριστικός παράγοντας στην απόφαση του Mediterraneo να υιοθετήσει τη λύση αυτή για παροχή κρίσιμων επιχειρησιακών πληροφοριών. Συγκεκριμένα, οι χρήστες εντυπωσιάστηκαν από την ευκολία και τους ποικίλους τρόπους απεικόνισης, οπτικοποίησης και ανάλυσης της επιχειρησιακών δεδομένων. Η ευχρηστία της εφαρμογής σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ενσωμάτωσης δεδομένων από διάφορες εξωτερικές πηγές, όπως δημογραφικά στοιχεία, και με τις δυνατότητες του TARGIT για απεικόνιση σε κλιμακούμενους χάρτες  είχε σαν αποτέλεσμα τη λήψη ακριβέστερων και ταχύτερων αποφάσεων.

Η Επιχειρηματική Ευφυΐα υποστηρίζει τον τομέα της Υγείας
Οι προϊστάμενοι των τμημάτων απαιτούν γρήγορη πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα κλινικών, λειτουργικών και οικονομικών δεδομένων. Χρειάζεται να ξέρουν εάν οι δραστηριότητα του τμηματός τους είναι αποτελεσματική και έγκαιρα διαχειρίσιμη. Με την εισαγωγή των ΚΕΝ (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια) από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το 2011 και τη σταδιακή συγχώνευση των δημόσιων Ταμείων Υγείας – ως μέρος του προγράμματος οικονομικής αναδιάρθρωσης της χώρας - προστίθεται μια επιπλέον απαίτηση για τη διαχείριση της πληροφορίας και τη δημιουργία αναφορών. Με την εισαγωγή των ΚΕΝ επίσης προβάλλει η ανάγκη ανάπτυξης δύο  μοντέλων «Συγκριτικής Αξιολόγησης Κόστους»: ένα μηχανισμό δημιουργίας αναφορών για την Χρήση Φαρμάκων και μια εφαρμογή Διαχείρισης Κόστους για την επίβλεψη της απόδοσης του ιατρικού προσωπικού. Ποτέ άλλοτε η ανάγκη για απεικόνιση της επιχειρησιακής απόδοσης με βασικούς δείκτες παραγωγικότητας δεν ήταν τόσο ζωτικής σημασίας. Το TARGIT παρέχει τη γνώση αυτή ολοκληρωμένα στους λειτουργούς του νοσοκομείου.

Είναι φανερό ότι ο τομέας της Υγείας έχει γίνει ένας οικονομικός κλάδος κρίσιμης σημασίας και αναμένεται να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο στα επόμενα χρόνια. Μαζί με την εξέλιξη αυτή, η πίεση για αποτελεσματική διαχείριση κόστους έχει αυξηθεί εκθετικά. Με ολοένα και πιο απαιτητικούς οργανισμούς και κανονισμούς η απόκτηση της απαιτούμενης πληροφόρησης από τη διοίκηση με τρόπο έγκαιρο και συνεπή είναι πιο σημαντική από ποτέ.


BI Trends


BI Trends

Mediterraneo Hospital TARGIT

Mediterraneo, is a 147-bed state of the art General Hospital, situated in Glyfada, and is the only private hospital in southern Athens. The Hospital was founded in 2000 and in 2010 an extensive renovation and expansion project was completed.